Region Örebro Län
Dopning, översikt, vård och behandling
Slutrapport från Nationellt kompetensutvecklingsprojekt (NKD)

Rapport, 2013-2015

Börjesson A, Broodh König, E
Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel
Rapport, 2008.

Handelsman DJ
Global trends in testosterone prescribing, 2000-2011: expanding the spectrum of prescription drug misuse
Med J Aust. 2013 Oct 21;199(8):548-51

Leifman H et al
Anabolic androgenic steroids--use and correlates among gym users--an assessment study using questionnaires and observations at gyms in the Stockholm region
Int J Environ Res Public Health. 2011 Jul;8(7):2656-74

Leifman H et al
Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län
Rapport nr 39, 2009

Leifman H, Rehnman C
Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län
Rapport nr 35, 2008

Lood, Y
Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden 1999-2009
Forensic Sci Int. 2012 Jun 10;219(1-3):199-204

Mickelsson, K
Dopningen i Sverige - en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder
2009, Rapport 2009:15, ISBN 978-91-7257-644-5. Östersund, Statens folkhälsoinstitut.

Rane A, Ekström, L
Androgens and doping tests: genetic variation and pit-falls
Br J Clin Pharmacol. 2012 Jul;74(1):3-15

Stubbe JH et al
Prevalence of use of performance enhancing drugs byfitness centre members
Drug Test Anal. 2013 Sep 9

Ställ en fråga