Start / Tar du AAS? / Biverkningar / Fysiska biverkningar

Fysiska biverkningar

Alla som tar AAS får biverkningar förr eller senare. Vilka biverkningar man får, beror på genetik, ålder, kön, dosmängd och hur länge man tagit preparat. Alla människor är olika och biverkningar upplevs väldigt olika.

Det som händer alla är att AAS minskar kroppens egna produktion av testosteron. Detta kan leda till potensproblem, minskade testiklar, minskad sexlust, gynekomasti (bröstkörtelförstoring) och nedstämdhet/depression. AAS påverkar hypofysen i hjärnan, som har till uppgift att reglera hormonbalansen i kroppen. Hypofysen skickar signaler via sina styrhormoner LH och FSH till testiklarna att hejda produktionen av testosteron. Om detta pågår under en längre tid påverkas spermieproduktionen negativt och testiklarna kan minska ordentligt i storlek. Man vet ännu inte hur bestående de hormonella biverkningarna är efter ett avslutat missbruk. Risken finns att normal hormonell funktion inte återfås fullt ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akne

En vanlig biverkan av AAS. Ofta sätter sig aknen i ansiktet och över skuldror och bröstkorg. Aknen är aggressiv och svårbehandlad, då den kan bli djup och inflammerad. Aknen avtar oftast efter avslutat missbruk, men kan också blossa upp på nytt eller ge bestående ärr.

Avstannad tillväxt hos ungdomar

Att kura innan man vuxit färdigt kan leda till att kroppslängden kan minska med 5-7 cm, då kroppens långa rörben försluts i förtid. En person växer ungefär fram till 18-20 års ålder.

Fertilitet

AAS leder till minskad eller utebliven produktion av testosteron och sädesceller i testiklarna. Nedregleringen sker genom att hypofysen minskar utsöndringen av så kallade gonadotropiner, luteiniserande hormon (LH) samt follikelstimulerande hormon (FSH), som normalt stimulerar testiklarna till bildandet av testosteron och spermier. Den låga eller obefintliga hormonnivån kan resultera i testikelatrofi och påverka fertiliteten negativt. Vuxna män får testiklar som motsvarar en prepubertal pojkes vid regelbundet missbruk av AAS. Den reproduktiva förmågan återfås ofta inom ett år. Om produktionen inte kommit igång efter 2-3 år talar man om bestående infertilitet.

Gynekomasti (bröstkörtelförstoring)

En tredjedel till hälften av alla som tar AAS utvecklar gynekomasti. En del av testosteronet omvandlas till östrogen och aktiverar östrogenreceptorer i kroppen, vilket kan ge gynekomasti. Ibland går gynekomastin inte bort trots att du slutat med preparat. Det är viktigt att sluta med preparat på en gång om du upptäcker tecken på gynekomasti. Om besvären kvarstår, sök läkare för undersökning och eventuell behandling. Vanligtvis avvaktar man upp till ett halvår, eventuellt längre, för att se om bröstkörtlarna normaliseras av sig självt. Att använda PCT (post cycle treatment), är något vi avråder ifrån, då du laborerar med hormonsystemet ytterligare. Preparaten kan ge tillfällig lindring men ingen definitiv bot. Risken för biverkningar ökar också med fler hormonella preparat. Blir gynekomastin bestående är plastikkirurgi det enda behandlingsalternativet.

Hjärta/kärl

AAS påverkar hjärta och blodkärl negativt. Högt blodtryck är vanligt. Långvarigt obehandlat högt blodtryck ger ökad risk för njurskador samt hjärt- och kärlskada. 

En känd bieffekt är en kraftig sänkning av HDL (det "goda" kolesterolet), medan LDL (det "onda" kolesterolet) ökar. Sänkningen av HDL återgår ofta till det normala inom veckor/månader efter det att kuren avslutats. Påverkan på blodfetterna ger ökad risk för blodpropp samt utvecklande av hjärt- och kärlsjukdom. 

Att drabbas av en förtjockad vänsterkammarvägg i hjärtat, så kallad vänsterkammarhypertrofi "oxhjärta" är något som kan hända efter en längre tids missbruk. Det finns ett flertal rapporter om plötslig hjärtdöd, trots att personen inte tidigare lidit av hjärtsjukdom. Risken att drabbas av livshotande arytmier finns också. 

Biverkningsrapporter om smärta i bröstet, förhöjt blodtryck och oregelbunden puls är vanliga. Dopingjouren får också förfrågningar från läkare som behandlar patienter med ett missbruk av AAS och som vårdas för arytmier (oregelbunden hjärtaktivitet), hjärtinfarkt eller stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan). Behandling av misstänkta och konstaterade hjärtproblem skall ske på ordination av specialistläkare som måste informeras om AAS-missbruk för att patienten ska få adekvat behandling.

Håravfall

Risk finns att bli tunnhårig eller tappa hår på huvudet.

Infektioner

Risken för infektioern är stor. Injektionstekniken kan vara bristfällig, preparaten kan vara smutsiga då de är illegalt tillverkade. Nedsmutsade preparat kan leda till blodförgiftning vilket är ett livshotande tillstånd. Får du svullnad, rodnad, värmeökning och feber bör du alltid söka sjukvård omedelbart. Inga salvor och tabletter bör användas utan att först ha rådfrågat läkare.

Lever

AAS kan ge leverskador, främst vid intag i tablettform. Levern är ett av de organ som är känsligast mot AAS. Framför allt efter en längre tids missbruk finns risken för blodcystor och leversvikt.

Njurar
AAS kan ge högt blodtryck och ödem vilket ger en ökad risk för skador på njurarna.
 
Potensproblem
Impotens beror i första hand på en minskad produktion av de hormoner som stimulerar testiklarna. Detta leder till en minskad halt av testosteron och andra hormoner, vilket minskar sexlusten och förmågan att få stånd. I många samtal till Dopingjouren beskrivs svårigheter att genomföra samlag. Potensproblem är vanligt efter avslutad kur och det finns risk att det kan bli bestående. Om besvären inte blivit bättre inom ett halvår efter avslutad kur bör du söka läkare. Att själv behandla potensbesvären med läkemedel, exempelvis Viagra är sällan effektivt eftersom läkemedlet inte behandlar själva sexlusten.
 
Striae (hudbristningar)
Striae orsakas troligen av hormonella förändringar i huden. Striae uppkommer ofta mellan stora bröstmuskeln och biceps. Striae sitter kvar livet ut, men kan blekna med tiden. Det finns ingen behandling mot striae.

Sänkt egenproduktion av testosteron

Testosteronproduktionen i testiklarna minskar då du tillför kroppen AAS. Hypofysen känner av om testosteron finns i normala mängder. AAS gör att  hypofysen slutar att stimulera testiklarna. Testiklarna minskar i storlek och slutar att producera testosteron. Hämningen av hormonproduktionen kan kvarstå en längre tid.

Testikelatrofi (minskade testiklar)

AAS leder till en minskning av, eller totalt utebliven produktion av testosteron och spermier i testiklarna. Nedregleringen av produktionen sker genom att hypofysen minskar utsöndringen av så kallade gonadotropiner, luteiniserande hormon (LH) samt follikelstimulerande hormon (FSH), som normalt stimulerar testiklarna till bildandet av testosteron och sädesceller. Den låga eller obefintliga hormonnivån kan resultera i testikelatrofi.  

Ödem (Vätskeansamling)

Svullnaden finns ofta kvar tills dess att missbruket upphör och ska inte behandlas. Exempel på felaktig behandling är urindrivande läkemedel. Intag av dessa kan leda till svåra vätskebalansrubbningar. 

Tillbaka till biverkningslista »
Kontakta Dopingjouren

Berätta om dina erfarenheter

Här kan du dela med dig av dina erfarenenheter av dopningsmedel. Detta sker anonymt. Du som själv tar AAS  »  Du som känner någon som tar AAS »

Vi finns på