Start / Tar du AAS? / Biverkningar / Psykiska biverkningar

Psykiska biverkningar

Aggressivitet

Ökad aggressivitet är något som ofta rapporteras av anhöriga och närstående. I hjärnan finns receptorer för testosteron och dessa påverkas vid ett intag av AAS. Detta kan utlösa aggressivitet, kraftiga humörsvängningar och irritabilitet. I dagsläget finns inga vetenskapliga studier som bevisar att enbart AAS ger ökad aggressivitet. Det är också en myt att alla som missbrukar AAS blir aggressiva i sitt beteende. 

Beroende

Beroende definieras enligt DSM- IV enligt följande kriterier:

1) Abstinens, som kommer till uttryck i antingen för drogen specifika symtom vid avbruten tillförsel och/eller intag av drog, för att lindra/ta bort symtom.

2) Intag av större mängd under längre tid än vad som avsågs, dvs"kontrollförlust."

3) En varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska/kontrollera sitt intag. En betydande andel av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och återhämta sig från användning av drogen.

4) Viktiga aktiviteter (socialt och yrkesmässigt) ges upp eller minskas på grund av droganvändningen.

5) Fortsatt droganvändning trots vetskap om att den orsakar eller förvärrar fysiska eller psykiska besvär av varaktig eller återkommande natur.

Nedstämdhet

Nedstämdhet, depressiva besvär, ångest och oro efter avslutad kur är mycket vanligt. Trötthet, håglöshet och brist på motivation beskrivs ofta. Finns självmordstankar är det mycket viktigt att genast uppsöka psykiatrisk vård.

Panikångest

Symtom på panikångest är snabb puls, svettningar, skakningar, en känsla av att tappa andan, kvävningskänsla, smärta eller obehag i bröstet, illamående, svindel, ostadighetskänslor, overklighetskänslor, rädsla att mista kontrollen, dödsskräck, domningar eller stickningar, frossa eller värmevallningar. Panikångest är inte farligt men kan vara mycket obehagligt.

Sömnstörningar

Under en kur kan behovet av sömn upplevas som mindre. Efter avslutad kur upplever många ett stort sömnbehov, uttalad trötthet, orkeslöshet och brist på motivation.
 
Tillbaka till biverkningslista »
Kontakta Dopingjouren

Berätta om dina erfarenheter

Här kan du dela med dig av dina erfarenenheter av dopningsmedel. Detta sker anonymt. Du som själv tar AAS  »  Du som känner någon som tar AAS »

Vi finns på