I denna studie rekryterades 36 användare av anabola androgena steroider som fick dokumentera hur deras användning sett ut det senaste året. Provtagning av urin och blod gjordes. Syftet var att identifiera vilka doping substanser som kunde detekteras hos män och kvinnor som använder anabola androgena steroider. Förstahandsvalet skiljde sig åt mellan män (testosteron) och kvinnor (oxandrolone). Tillväxthormon användes av cirka 20 %.  Nandrolon var den substans som detekterades hos flest även hos de som inte använt den under senaste året. Av pågående användare av testosteron så uppnådde 82% ett positivt dopingtest (T/E ratios >4). Kvinnor som använde testosteron gel (n=2) nådde inte T/E ratio gränsen på 4 vilket indikerar att det finnas behov av ytterligare biomarkörer för kvinnor. Förändringar i gonadotropiner och hematologiska parametrar var förknippade med tiden för sista intag hos män medan hos kvinnor låg dessa biomarkörer inom det normala intervallet. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31925932

Ställ en fråga