Alla som tar anabola androgena steroider (AAS) får biverkningar förr eller senare. Vilka biverkningar man riskerar beror på genetik, ålder, kön, dosmängd och hur länge man tagit preparaten. Alla människor är olika och biverkningar upplevs väldigt olika. Vissa biverkningar kanske man har räknat med att få och inte upplevs som särskilt svåra då de är förväntade.

Ökad aggressivitet är något som ofta rapporteras av anhöriga och närstående.

Läs mer: Klicka här

Akne är en vanlig biverkan av Anabola androgena steroider (AAS) då hudens innehåll av bakterier, kolesterol och talg ökar eftersom testosteronet stimulerar till detta.

Läs mer: Klicka här

Tillför man större mängder testosteron genom att ta Anabola androgena steroider (AAS) innan man vuxit färdigt kan det leda till att den tänkta kroppslängden blir kortare än planerat då kroppens lån

Läs mer: Klicka här

Anabola androgena steroider (AAS) är idag inte klassade som beroendeframkallande substanser enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM- IV).

Läs mer: Klicka här

Anabola androgena steroider (AAS) leder till minskad eller utebliven produktion av testosteron och sädesceller i testiklarna vilket sänker fertiliteten men innebär inte att alla blir infertila.

Läs mer: Klicka här

En tredjedel till hälften av alla som tar Anabola androgena steroider (AAS) utvecklar gynekomasti, så kallade bitch tits.

Läs mer: Klicka här

Risk finns att bli tunnhårig eller tappa hår på huvudet.

Läs mer: Klicka här

Anabola androgena steroider (AAS) påverkar hjärta och blodkärl negativt. Biverkningsrapporter som smärta i bröstet, förhöjt blodtryck och oregelbunden puls är vanligt rapporterade biverkningar.

Läs mer: Klicka här

Med Anabola androgena steroider (AAS) finns det risk för infektioner av olika anledningar, bland annat att injektionstekniken kan vara bristfällig.

Läs mer: Klicka här

Anabola androgena steroider (AAS) kan påverka levern. Levern är ett av de organ som är känsligt mot AAS. Efter längre tids missbruk finns bland annat risk för blodcystor i levern (leverpelios).

Läs mer: Klicka här

Problem med nedstämdhet, depressiva besvär, ångest och oro efter avslutad kur är bland de vanligaste frågorna vi på Dopingjouren får av personer som tar Anabola androgena steroider (AAS).

Läs mer: Klicka här

Anabola androgena steroider (AAS) kan orsaka högt blodtryck och vätskeansamling i kroppen som då ger ökad belastning på njurarna vilket i sin tur ger en ökad risk för skador på njurarna.

Läs mer: Klicka här

En del av den volymökning som sker vid användning av Anabola androgena steroider (AAS) beror ofta på en ökad vätskeansamling och man kan se svullen ut i ansiktet och på kroppen.

Läs mer: Klicka här

Panikångest är begreppet som beskriver attacker av svår ångest eller panik som kommer oväntat och ofta återkommande.

Läs mer: Klicka här

Potensproblem är vanligt förekommande efter avslutad kur och många samtal till Dopingjouren handlar just om detta problem.

Läs mer: Klicka här

Missbruket av Anabola androgena steroider (AAS) sätter en del av hormonsystemet som signalerar kring vila och icke vila i obalans.

Läs mer: Klicka här

Dopingjouren kontaktas emellanåt av kvinnor och som oftast har frågor kring biverkningar.

Läs mer: Klicka här

Striae orsakas troligen av hormonella förändringar i huden. Striae uppkommer ofta mellan stora bröstmuskeln och biceps men kan även uppkomma på fler tillfällen.

Läs mer: Klicka här

Anabola androgena steroider (AAS) leder till en minskning av eller totalt utebliven produktion av testosteron och spermier i testiklarna.

Läs mer: Klicka här

Ställ en fråga