Sekretess

Det är bra att känna till att all hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt. Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut (enligt lag 1998:531 länk till: -> http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980531.htm). När det gäller misstanke om brott som ger mer än två års fängelse får hälso- och sjukvårdspersonal på eget initiativ anmäla till polis eller åklagarmyndighet. Utbyte av uppgifter får förekomma mellan de personer som deltar direkt i vården av en patient eller behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Allt annat utbyte av uppgifter om en patient är förbjudet. 

Ett positivt test för dopning hos läkare innebär inte anmälningsskyldighet eftersom det inte anses som grovt brott. Finns det dock barn med i bilden som kan fara illa så finns det en skyldighet att anmäla till socialtjänsten, enligt socialtjänstlagen.

Ställ en fråga