1177 - Vårdguiden
Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Vårdguiden erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. Öppet dygnet runt.

Anova
Till Andrologiska mottagningen kommer bland annat män som utreds för barnlöshet, personer med hormonstörningar, eller som av annan anledning behöver inleda hormonbehandling.

Antidoping Sverige
Sveriges nationella antidopingorganisation arbetar för en dopingfri idrott genom information, förebyggande verksamheter, dopingkontroller, forskning samt underrättelse- och utredningsarbete. 

Antidoping Danmark
ADD är ett samarbete mellan den danska regeringen och den danska idrotten. Syftet är att arbeta mot doping inom idrotten.

Antidoping Norge
Antidoping Norge arbetar för dopingfri idrott genom information, förebyggande verksamheter, dopingkontroller och forskning.

Barnperspektivet.se
BRIS för vuxna. Här får du svar på frågor som rör barn och råd kring hur du kan samtala med barn.

Brottsofferjouren
Hjälper dig som drabbats av brott,
blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående.

CAN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. CAN samlar in och sammanställer resultat av undersökningar, statistik och andra data.

Dopinglinkki
Finländska Dopinglinkki är avsedd för konditionsidrottare som använder dopingmedel, deras närstående, yrkesfolk som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som använder dopingmedel, samt alla andra som är intresserad av dopingmedlens verkningar. Frågor rörande tävlingsidrottares användning av dopingmedel besvaras av Finlands Antidopingkommitté’ ADK rf. 

Dopingtelefon i Norge
Dopingtelefonen är en gratis och anonym telefonrådgivninger för alla som har frågor om doping. Dopingtelefonen ligger under Hormonlaboratoriet vid Oslo Universitetssykehus.

Dopningsmottagningen Örebro
Du som har psykiatriska/psykologiska, kroppsliga eller sociala problem pga anabola androgena steroider kan få hjälp via mottagningen i Örebro, som har stor specialistkompetens inom dopningsområdet.

Drugsmart
En webbsida om alkohol, narkotika och tobak (ANT). Här hittar du information oavsett om du gör ett skolarbete, är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har till uppgift att förebygga ohälsa och främja en god hälsa för alla.

Killfrågor.se
På Killfrågor kan du som är kille eller känner dig som kille chatta med en vuxen pratkompis. Du kan vara helt anonym och  tystnadsplikt gäller. Det går även bra att mejla.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Dygnet runt kan du ringa 020 - 50 50 50.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som ska arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Läkemedelsverket
Läkemedel och medicinska produkter ska vara säkra, effektiva och av hög kvalitet. Läkemedelsverket är en statlig myndighet som arbetar för patienternas säkerhet, främst genom kontroll, godkännande och information till hälso- och sjukvården.

Nationella hjälplinjen
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet.

Polisen
Polisens informationssida om narkotika och doping.

PRODIS
PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt samverkansprojekt som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Riksföreningen mot ätstörningar
Arbetar för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga.

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet har bl a till uppgift att verka mot doping inom idrotten. Här kan du bl a läsa om antidopingarbetet inom svensk idrott.

Socialstyrelsen - Socialtjänst
Om du behöver information, hjälp och stöd när det gäller skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge ska du vända dig till socialtjänsten (familjerätten) i din kommun.

Tullverket
Information om Svenska Tullverkets bestämmelser, samt information om narkotika, alkohol och doping.

UMO
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

WADA (Worls anti-doping agency)
WADAs key activities include scientific research, education, development of anti-doping capacities, and monitoring of the World Anti Doping Code (Code) – the document harmonizing anti-doping policies in all sports and all countries.

Ställ en fråga