Det kan vara svårt att upptäcka att någon i ens närhet missbrukar Anabola androgena steroider (AAS). Har en person flera av nedanstående tecken kan man misstänka ett eventuellt missbruk:

 • Kraftig viktökning.
 • Snabb muskelutveckling på kort tid
 • Förändrad sexlust; ofta ökad sexlust under kur men minskad eller obefintlig sexlust efter avslutad kur. Potensproblem efter avslutad kur är mycket vanligt.
 • Oproportionerlig muskelutveckling; framförallt kring bröst, nacke och skuldror.
 • Nytillkommen akne; ofta på rygg, skuldror och bröst
 • Gynekomasti (bröstkörtelförstoring)
 • Stickmärken i de stora muskelgrupperna som stjärt, lår och skuldra.  
 • Striae (hudbristningar) vanligtvis mellan stora bröstmuskeln och biceps, men även på rygg och lår.
 • Testikelatrofi (minskade testiklar)
 • Ödem (vätskeansamling) ofta i ansiktet vilket kan ge ett "plufsigt" utseende.
 • Ökad kroppsbehåring och/eller håravfall på huvudet.
 • Depressiva besvär.
 • Fixering vid kost och träning.
 • Kraftiga svängningar i självförtroende och självkänsla.
 • Humörsvängningar såsom nedstämdhet, upprymdhet, irritabilitet och aggressivitet.
 • Sömnproblem såsom ökad vakenhet eller omvänd dygnsrytm.

Specifika tecken hos kvinnor:

 • Oregelbundna eller upphörda menstruationer.
 • Klitorisförstoring.
 • Skäggväxt och ökad kroppsbehåring.
 • Förändrad röst. 

Ställ en fråga