Dopingjouren är aktiv inom området forskning. Forskningen bedrivs i nära samverkan med Dopinglaboratoriet och avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet. 
Främst har biverkningar (endokrina, kardiovaskulära) studerats och hur anabola androgena steroider (AAS) metaboliseras (farmakokinetiska/genetiska studier) i kroppen. Studierna har omfattat både friska försökspersoner och personer som brukar AAS.  Studier av interaktioner mellan AAS och läkemedel använda inom idrotten har också genomförts.

Dopingjouren och Klinisk Farmakologi´s publicerade artiklar inom området Anti-Dopning finner du nedan.

Tidigare publicerat


Ekström L, Broström S, Dahl ML, Börjesson A.
A summary of Online Enquiries Submitted to Anti-Doping Hotline 2005-2018
Front.Reprod.Health, 15 Dec 2021, https://doi.org/10.3389/frph.2021.787954
I denna artikel har en sammanställning gjorts över de skriftliga frågor som inkommer till Dopingjourens hemsida. 

Börjesson A, Ekebergh M, Dahl ML, Ekström L, Lehtihet M, and Vicente V
Women´s experiences of using anabolic androgenic steroids
Front.Sports.Act Living. 2021 Nov 11;3:656413. doi:10.3389/fspor.2021.656413.

I denna intervjustudie rekryterades 12 kvinnliga användare av anabola androgena steroider. Syftet var att fördjupa kunskapen och förståelsen om informanternas levda erfarenheter av att använda anabola androgena steroider. Resultat: Kvinnor upplever en känsla av stolthet när de lyckas med sina prestationer. Detta är deras drivkraft, som utlöser spänningar mellan lidande och framgång. En mödosam strävan finns att balansera biverkningar av preparatets effekt och den eftersträvansvärda kvinnligheten. 

Börjesson A, Ekebergh M, Dahl ML, Ekström L, Lehtihet M, and Vicente V
Men´s experiences of using anabolic androgenic steroids
Int J Qual Stud Health Well-being. 2021 May 19. doi:10.1080/17482631.2021.1927490

I denna intervjustudie rekryterades 12 manliga användare av anabola androgena steroider. Syftet var att fördjupa kunskapen och förståelsen om informanternas levda erfarenheter av att använda anabola androgena steroider. Resultat: Mäns användning av AAS är ett komplext fenomen. Det är en existentiell utmaning att nå den perfekta kroppen. Missnöjet med kroppen bemästras med hård träning, strikt kost och AAS. Låg självkänsla kompenseras genom självkontroll, disciplin och prestation. Den perfekt förvärvade manliga kroppen är skör ur både ett existentiellt och biologiskt perspektiv. Den perfekta självbilden kan lätt raseras av motgångar. Existensen kan sättas i gungning om användningen av AAS avslöjas eller om kroppen sviker på grund av sjukdom.

Börjesson A, Möller C, Hagelin A, Vicente V, Rane A, Lehtihet M, Dahl ML, Gårevik N, Ekström L.
Male Anabolic androgenic Steroid Users with Personality Disorders report more Aggressive feelings, Suicidal thoughts, and Criminality
Medicina. 2020 May 28 doi: 10.3390/medicina56060265

I denna studie inkluderades 56 användare av anabola androgena steroider. Semistrukturerad intervjuformulär (SCID I och II) användes för att diagnosticera personer med psykiska sjukdomar och störningar. Subskalor från Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) användes för att mäta förändringar i ångest och depression förändringar över tid. Resultat: Individer som diagnostiserats med en personlighetsstörning uppvisade en signifikant ökad risk att rapportera aggressivitet, självmordstankar/försök och kriminalitet. Ångestnivån sjönk mellan inklusion och uppföljning.

Börjesson A, Lehtihet M, Andersson A, Dahl ML, Vicente V, Ericsson M, Ekström L.

Studies of Athlete Biological Passport biomarkers and clinical parameters in male and female users of anabolic androgenic steroids and other doping agents.
Drug Test Anal. 2020 Jan 10. doi: 10.1002/dta.2763

Ekström L, Knutsson JE, Mullen J, Ericsson M, Hirschberg AL.
Impact of hormonal contraceptives on urinary steroid profile in relation to serum hormone changes and CYP17A1 polymorphism.
Drug Test Anal. 2019 Sep;11(9):1284-1289. doi: 10.1002/dta.2663

Choong E, Schulze JJ, Ericsson M, Rane A, Ekström L.
Discordant genotyping results using DNA isolated from anti-doping control urine samples.
Drug Test Anal. 2017 Jul;9(7):994-1000. doi: 10.1002/dta.2103.

Börjesson A, Gårevik N, Dahl ML, Rane A, Ekström L.
Recruitment to doping and help-seeking behavior of eight female AAS users
Substance Abuse Treat Prev Policy 2016 Mar 5;11:11

Gårevik N, Börjesson A, Choong E, Ekström L, Lehtihet M
Impact of single-dose nandrolone decanoate on gonadotropins, blood lipids and HMG CoA reductase in healthy men
Andrologia 2016 Jun;48(5):595-600 

Gårevik, N (avhandling)
Quantitative influence of exogenous androgens on serum Lipid Profile and endocrine functions
2013, Karolinska Institutet

Gårevik N, Ekström L, Rane A
Effects on gonadotropins and blood lipids of different doses of testosterone in healthy men
Substance Abuse Rehabil. 2014, Dec 10;5:121-7

Lundmark J et al
Non-steroidal anti-inflammatory drugs do not influence the urinary testosterone/epitestosterone glucuronide ratio
Front Endocrinol (Lausanne). 2013 May 16;4:51

Gårevik N, Skogastierna C, Rane A, Ekström L 
Single dose testosterone increases total cholesterol levels and induces the expression of HMG CoA reductase
Subst Abuse Treat Prev Policy. 2012 Mar 20;7:12.

Gårevik, N. et al
Long term perturbation of endocrine parameters and cholesterol metabolism after discontinued abuse of anabolic androgenic steroids
J Steroid Biochem Mol Biol. 2011 Nov;127(3-5):295-300. Epub 2011 Aug 22.

Gårevik, N, Rane, A.
Dual use of anabolic androgenic steroids and narcotics in Sweden
Drug and Alkohol Dependence 2009, 2010 Jun 1;109(1-3):144-6.

Börjesson, A, Broodh König, E
Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra dopningsmedel)
Rapport, 2008

Schulze, J. et al
Genetic variation in androgen disposition: implications in clinical medicine including testosterone abuse
Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2009 Jul;5(7):731-44.

Schulze, J. et al
Substantial advantage of a combined Bayesian and genotyping approach in testosterone doping tests
Steroids. 2009 Mar;74(3):365-8. Epub 2008 Nov 13.

Schulze, J. et al
Genetic aspects of epitestosterone formation and androgen disposition: influence of polymorphisms in CYP17 and UGT2B enzymes
Pharmacogenet Genomics. 2008 Jun;18(6):477-85.

Schulze, J. et al
Doping test results dependent on genotype of uridine diphospho-glucuronosyl transferase 2B17, the major enzyme for testosterone glucuronidation
J Clin Endocrinol Metab. 2008 Jul;93(7):2500-6. Epub 2008 Mar 11.

Sjöqvist F, Garle M, Rane A.
Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society
Lancet. 2008 May 31;371(9627):1872-82. Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Pharmacology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

Schulze, J (avhandling)
Genetics of Androgen Disposition - Implications for Doping Tests
2007, Karolinska Institutet.

Eklöf A-C et al
The anti-doping hotline, a means to capture the abuse of doping agents in the Swedish society and a new service function in clinical pharmacology
Eur J Clin Pharmacol. 2003 Nov;59(8-9):571-7

Ställ en fråga