Dopingjouren är aktiv inom området forskning. Forskningen bedrivs i nära samverkan med Dopinglaboratoriet och avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet. 
Främst har biverkningar (endokrina, kardiovaskulära) studerats och hur anabola androgena steroider (AAS) metaboliseras (farmakokinetiska/genetiska studier) i kroppen. Studierna har omfattat både friska försökspersoner och personer som brukar AAS.  Studier av interaktioner mellan AAS och läkemedel använda inom idrotten har också genomförts.

Dopingjouren och Klinisk Farmakologi´s publicerade artiklar inom området Anti-Dopning finner du nedan.

Tidigare publicerat


Börjesson A, Gårevik N, Dahl ML, Rane A, Ekström L.
Recruitment to doping and help-seeking behavior of eight female AAS users
Substance Abuse Treat Prev Policy 2016 Mar 5;11:11

Gårevik N, Börjesson A, Choong E, Ekström L, Lehtihet M
Impact of single-dose nandrolone decanoate on gonadotropins, blood lipids and HMG CoA reductase in healthy men
Andrologia 2016 Jun;48(5):595-600 

Gårevik, N (avhandling)
Quantitative influence of exogenous androgens on serum Lipid Profile and endocrine functions
2013, Karolinska Institutet

Gårevik N, Ekström L, Rane A
Effects on gonadotropins and blood lipids of different doses of testosterone in healthy men
Substance Abuse Rehabil. 2014, Dec 10;5:121-7

Lundmark J et al
Non-steroidal anti-inflammatory drugs do not influence the urinary testosterone/epitestosterone glucuronide ratio
Front Endocrinol (Lausanne). 2013 May 16;4:51

Gårevik N, Skogastierna C, Rane A, Ekström L 
Single dose testosterone increases total cholesterol levels and induces the expression of HMG CoA reductase
Subst Abuse Treat Prev Policy. 2012 Mar 20;7:12.

Gårevik, N. et al
Long term perturbation of endocrine parameters and cholesterol metabolism after discontinued abuse of anabolic androgenic steroids
J Steroid Biochem Mol Biol. 2011 Nov;127(3-5):295-300. Epub 2011 Aug 22.

Gårevik, N, Rane, A.
Dual use of anabolic androgenic steroids and narcotics in Sweden
Drug and Alkohol Dependence 2009, 2010 Jun 1;109(1-3):144-6.

Börjesson, A, Broodh König, E
Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra dopningsmedel)
Rapport, 2008

Schulze, J. et al
Genetic variation in androgen disposition: implications in clinical medicine including testosterone abuse
Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2009 Jul;5(7):731-44.

Schulze, J. et al
Substantial advantage of a combined Bayesian and genotyping approach in testosterone doping tests
Steroids. 2009 Mar;74(3):365-8. Epub 2008 Nov 13.

Schulze, J. et al
Genetic aspects of epitestosterone formation and androgen disposition: influence of polymorphisms in CYP17 and UGT2B enzymes
Pharmacogenet Genomics. 2008 Jun;18(6):477-85.

Schulze, J. et al
Doping test results dependent on genotype of uridine diphospho-glucuronosyl transferase 2B17, the major enzyme for testosterone glucuronidation
J Clin Endocrinol Metab. 2008 Jul;93(7):2500-6. Epub 2008 Mar 11.

Sjöqvist F, Garle M, Rane A.
Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society
Lancet. 2008 May 31;371(9627):1872-82. Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Pharmacology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

Schulze, J (avhandling)
Genetics of Androgen Disposition - Implications for Doping Tests
2007, Karolinska Institutet.

Eklöf A-C et al
The anti-doping hotline, a means to capture the abuse of doping agents in the Swedish society and a new service function in clinical pharmacology
Eur J Clin Pharmacol. 2003 Nov;59(8-9):571-7

Ställ en fråga