Idrott

Idrottens dopinglista över förbjudna substanser och metoder upprättas av World Anti-Doping Agency och omfattar betydligt fler substanser är den svenska dopningslagen.

Antidoping Sverige är ansvarigt för det nationella antidopingarbetet inom idrotten. Vid frågor som rör idrott, kontakta Antidoping Sverige på telefonnummer: 08-586 260 20 eller info@antidoping.se 

dopingtips.se kan du lämna tips på misstänkt doping inom idrotten. 

Antidoping Sveriges hemsida finns också en sökfunktion där du kan se om ett läkemedel omfattas av dopingreglerna, den så kallade "Röd-Gröna listan".

Ställ en fråga