Anabola androgena steroider (AAS) är idag inte klassade som beroendeframkallande substanser enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM- IV). Detta med anledning av att det vetenskapliga underlaget för en sådan klassning ännu är bristfälligt. Finns studier som indikerar att det finns samband mellan AAS och beroende men det behövs mera forskning.  

Ställ en fråga