Personer som missbrukar AAS söker ofta vård för fysiska och psykiska besvär. Våga fråga om steroidmissbruk! Det kan annars vara svårt att identifiera den bakomliggande orsaken till de besvär som patienten söker vård för.

Lättöverskådlig information om symtom, tecken och behandlingsförslag vid missbruk av AAS. Ett nationellt vårdprogram och provtagningsanvisningar finna att ladda ner här.

Download the Swedish Clinical Guidelines on The Abuse of Anabolic Androgenic Steroids and other Hormonal Drugs.

Provtagningsanvisningar för  anabola androgena steroider hittar du här! 

 

 

Ställ en fråga