Tveka inte att ringa till oss för råd och stöd. Du får alltid vara anonym! Vi dömer inte dig utan vi försöker att hjälpa till.

Många som ringer till oss beskriver att de oftast mår jätte bra under kur och upplever positiva effekter andra inte, ofta mår man sämre efter kur.

Vissa beskriver dock att man sällan blir helt nöjd fast åren går. Det är vanligt att man inte ser sig själv så som andra gör. Man skapar en fixering kring sin kropp vilket kan bli tuffare att hantera med åren.

Många upplever påtryckningar av anhöriga som anmärker på olika förändringar hos en som man själv inte alls känner igen. Man upplever inte problematiken med AAS så som anhöriga.

Vi får många samtal kring biverkningar och oftast handlar det om potensproblem, bröstkörtelförstoringar och nedstämdhet.

Många ringer och funderar kring följderna. Det är ju olagligt att bruka AAS i Sverige och skulle du åka fast för dopningsbrott så riskerar man böter och körkortsutredning.

  • Har du frågor angående t ex biverkningar så börja med att kontakta oss på dopingjouren 020-546 987 eller ställ din fråga i vårt frågeformulär på hemsidan. Du är anonym!
  • Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112 eller vänd dig till närmsta akutmottagning.
  • Om du besväras av biverkningar som inte är av akut karaktär så kontakta istället din vårdcentral för eventuell remiss till specialistläkare.
  • Det är viktigt att du berättar vilka preparat du tagit och när så att du får rätt och effektiv hjälp. Tänk på att sekretess gäller inom hälso- och sjukvård.
  • Behöver du hjälp med beroendeproblematik så vänd dig till närmaste beroendecentrum i ditt hemlän. 

Ställ en fråga