Det är vanligt att den som missbrukar försvarar sin livsstil med en mängd välformulerade och vassa argument. Ibland är personen helt öppen med att hen kurar och menar att man har full kontroll över situationen.  Det kan också vara så att personen skyller ifrån sig, kommer med borförklaringar eller ljuger. Oavsett vilket så lita till din intuition om du misstänker att något är fel. Prata gärna med andra i personens omgivning. Är det fler som upplever att personen fått ett ändrat utseende eller beteende?

En vanlig beskrivning bland föräldrar är att sonen tränar på gym och har börjat uppvisa beteendeförändringar, tränings- och utseendefixering. Många upplever att den som missbrukar mår psykiskt dåligt, alternativt uppträder aggressivt, avståndstagande, känslokallt och irriterat.

Vad kan du göra?

 • Är personen under 18 år kan du ta kontakt med skolhälsovården eller barn och ungdomspsykiatrin.
 • Är det en vuxen person kan du kontakta Socialtjänsten eller en beroendeenhet i din kommun.
 • Finns det barn i familjen som drabbas negativt, kontakta Socialtjänsten.
 • Blir du utsatt för hot eller våld, kontakta polisen.
 • Ring oss gärna på 020-546 987 för råd och stöd. Du är anonym!
   
 • Chef: Kontakta företagshälsovården för vidare information och handläggning.
 • Kollega: Kontakta närmaste chef. Hen är skyldig att vidta åtgärder samt erbjuda hjälp och eventuell behandling.
 • Lärare: Kontakta skolhälsovården samt rektor för vidare handläggning.
 • Elev: Berätta för någon vuxen, förälder, lärare, skolsköterska eller skolkurator.
 • Om du vet att dopning förekommer på gymmet där du tränar och vill tydliggöra att problemet finns i din kommun kontaktar du kommunens samordnare för drogprevention. 
 • Om du tränar på gym och misstänker dopning, kontakta ansvarig gympersonal. Du kan också göra en anonym polisanmälan genom att kontakta polisen. 

Ställ en fråga