Dopingjouren arbetar med hormondopning och har inga uppgifter om vilka kosttillskott som är analyserade eller ej. Kosttillskott räknas som livsmedel och det är Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet. Kosttillskott får inte innehålla läkemedel. Det är Läkemedelsverket som bedömer om en produkt skall vara klassat som läkemedel. Om ett kosttillskott säljs med vad Läkemedelsverket anser vara medicinska påståenden har Läkemedelsverket möjlighet att klassificera produkten som ett läkemedel. Det blir då inte längre tillåtet att sälja produkten eftersom den inte är godkänd av Läkemedelsverket.

  • Kontrollen och granskningen av kosttillskott är mycket bristfällig i Sverige. Enskilda studier, ofta utförda av företaget bakom produkten, ger inte tillräcklig information. Var och en ansvarar själv för vad han/hon äter. Detta gäller också om en person blir positiv i dopingtest.
  • Svenska som internationella studier visar att det förekommer felmärkning, kontaminering och otillåtna substanser i kosttillskott som marknadsförs som rena produkter. Dessa produkter fanns att köpa via flera svenska internetbutiker trots att det är olagligt att saluföra sådana kosttillskott i Sverige.
  • Kosttillskottsprodukter orsakar ibland positiva doping- och narkotikatester.
  • Kosttillskott har inga särskilda effekter för en motionär. Det finns inga vetenskapliga belägg för de flesta av påståenden gällande kosttillskott.
  • En frisk person behöver inga tillskott så länge man äter en normal kost. Däremot kan en överkonsumtion av tillskott bli påfrestande och riskfyllt för kroppen. 
  • Kosttillskott kan vara befogat på medicinska grunder om man är sjuk, allergisk, vegan eller har en brist på något ämne i kroppen och är ordinerad tillskottet av sin läkare.

Muskelökande och testosteronhöjande kosttillskott, så kallade prestationshöjande testoboosters, kan innehålla förbjudna och farliga substanser enligt Dopningslagen. Vi avråder från användande av dessa.  Är en produkt testosteronhöjande så är den olaglig enligt Dopningslagen 1§d.

Vanliga kosttillskott: 

Koffein
Koffeinets effekter är bland annat ökad vakenhet, förbättrad koncentration, ökad uthållighet, ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck. Koffein har även en vätskedrivande effekt som kan orsaka rubbning av vätskebalansen och medföra uttorkning. För högt intag kan orsaka oro, illamående och sömnlöshet. Tecken på koffeinförgiftning är svaghet, oro, aptitlöshet, kräkning, uttorkning och kramper. Koffein är inte olagligt eller dopingklassat inom idrotten.

Protein
Protein är nödvändigt för cellernas uppbyggnad. Ett otillräckligt proteinintag kan innebära en ökad muskelnedbrytning och försämrad återuppbyggnad. Proteinbehovet är något större hos styrketränande än hos den generella befolkningen. Enligt Riksidrottsförbundet rekommenderas uthållighetsidrottare att konsumera 1,2–1,6 g protein/kg kroppsvikt och dag. Styrkeidrottare bör äta 1,6–1,7 g protein/kg kroppsvikt och dag. Att öka proteinintaget ytterligare resulterar inte i ökad muskelmassa. Protein är inte olagligt eller dopingklassat inom idrotten.

Kreatin
Kreatin finns i musklerna och hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Det mesta av kroppens kreatin finns i skelettmuskulaturen där det tillsammans med fosfat fungerar som en snabb energireserv vid kortvarigt arbete. Återhämtningen vid upprepade korta intervaller förbättras efter en tids intag av stora mängder kreatin. Kreatinets effekter för muskelbyggnaden är oklara. I människokroppen bildas 1–2 g kreatin per dag. En person som väger 70 kg har totalt ca 120 gram kreatin i sin muskelmassa. Överskott av kreatin omvandlas till kreatinin som utsöndras via njurarna. EU har i en riskvärdering gjort bedömningen att ett intag upp till 3 gram per dag sannolikt är riskfritt. Kreatin är inte olagligt eller dopingklassat inom idrotten.

Stackers
Är kombinationer av koffein, efedrin och ibland aspirin, vilket kallas för ECA. Produkterna lanseras som fettförbrännare, då de blockerar hunger- och sömnkänslor samt höjer smärttröskeln. ECA påverkar hjärta- kärl, cirkulation och magslemhinna på ett negativt sätt. Efedrin är läkemedelsklassat och otillåtet inom idrotten om koncentrationen i urin överstiger 10 mikrogram/ml.

Synefrin
Synefrin liknar efedrin i sin uppbyggnad. Synefrin förekommer i kosttillskott, framförallt i viktminskningspreparat. Även synefrin kan ge biverkningar på hjärta och kärl i form av höjt blodtryck och påverkan på hjärtats rytm.
Synefrin kan utvinnas ur citrusfrukter. Orden "Citrus aurantium" eller "Extrakt från Citrus aurantium" i en innehållsförteckning kan innebära att produkten innehåller stora mängder synefrin. Synefrin är inte olagligt och tillåtet inom idrott.

Tribulus terrestris är ett örtextrakt som i vetenskapliga studier inte visat någon effekt på testosteronnivåer hos män. Det saknas också vetenskaplig evidens för att örten ska ha någon effekt på muskelmassan. Tribulus terrestris är en växt som sägs öka testosteronnivån hos den som äter den. Det är en växtsterol och extrakt från den har visat sig ge effekt på växter men inte på människa.

Ställ en fråga