Anabola androgena steroider (AAS) leder till minskad eller utebliven produktion av testosteron och sädesceller i testiklarna vilket sänker fertiliteten men innebär inte att alla blir infertila.

Nedregleringen av testosteron sker genom att hypofysen minskar utsöndringen av så kallade gonadotropiner, luteiniserande hormon (LH) samt follikelstimulerande hormon (FSH), som normalt stimulerar testiklarna till bildandet av testosteron och spermier. Den låga eller obefintliga hormonnivån kan resultera i testikelatrofi och påverka fertiliteten negativt. Den reproduktiva förmågan återfås ofta inom ett halvår.

Ställ en fråga