En tredjedel till hälften av alla som tar Anabola androgena steroider (AAS) utvecklar gynekomasti, så kallade bitch tits. Detta händer eftersom en del utav det testosteron som man tillför omvandlas i kroppen till östrogen i bröstkörtlarna. Man kan uppleva ömma och svullna bröstvårtor och få bröstkörtelförstoring, alltså gynekomasti.

Det är viktigt att sluta med preparat på en gång när man upptäcker tecken på gynekomasti, ibland går gynekomastin inte bort trots det. Vanligtvis avvaktar man upp till ett halvår, eventuellt längre, för att se om bröstkörtlarna normaliseras av sig självt. Om besvären kvarstår, sök läkare för undersökning och eventuell behandling. Risken för biverkningar ökar också med fler hormonella preparat. Blir gynekomastin bestående är plastikkirurgi det enda behandlingsalternativet.

Ställ en fråga