Anabola androgena steroider (AAS) påverkar hjärta och blodkärl negativt. Biverkningsrapporter som smärta i bröstet, förhöjt blodtryck och oregelbunden puls är vanligt rapporterade biverkningar.

En känd bieffekt är en kraftig sänkning av HDL (det "goda" kolesterolet), medan LDL (det "onda" kolesterolet) höjs. Sänkningen av HDL återgår ofta till det normala inom veckor/månader efter det att kuren avslutats. Denna förändring av blodfetterna med sänkt HDL kolesterol kan orsaka åderförfettning som i sin tur ger ökad risk för blodpropp samt utvecklande av hjärt- och kärlsjukdom. 

Eftersom hjärtat också är en muskel och växer av AAS så kan man riskera så kallat ”Oxhjärta” som är vänsterkammarhypertrofi.  Tillståndet är en förtjockad vänsterkammarvägg i hjärtat och som oftast kan drabba en efter en längre tids missbruk. Innebär även att kammarens hålrum minskar och blodet får svårare att cirkulera och man får minskad syresättning i hjärtat.

Flertalet biverkningsrapporter finns kring AAS och plötslig hjärtdöd, stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan) och livshotande arytmier, trots att individen inte haft någon ärftlighet av hjärtsjukdom.  Ett långvarigt obehandlat högt blodtryck ger ökad risk för njurskador samt hjärt- och kärlskada. 

Ställ en fråga