Problem med nedstämdhet, depressiva besvär, ångest och oro efter avslutad kur är bland de vanligaste frågorna vi på Dopingjouren får av personer som tar Anabola androgena steroider (AAS). Trötthet, håglöshet och brist på motivation beskrivs ofta och har koppling till att den egna produktionen av testosteron inte kommit igång efter kuren. För många blir det kortvarigt och för en del håller det i sig en längre period. Sök hjälp vid långvarig eller kraftig nedstämdhet eller om du har självmordstankar. Ta besvären på allvar.

Ställ en fråga