Potensproblem är vanligt förekommande efter avslutad kur och många samtal till Dopingjouren handlar just om detta problem. Problemen beror på att Anabola androgena steroider (AAS) påverkar den kroppsegna produktionen av testosteron. Under pågående kur ökar oftast den sexuella lusten när man har höga nivåer av testosteron i kroppen för att sen efter avslutad kur ha minskad sexlust då testosteronnivån sjunkit. 

AAS påverkar hypofysen i hjärnan som har till uppgift att reglera hormonbalansen i kroppen. Hypofysen skickar signaler via sina styrhormoner LH och FSH till testiklarna att hejda produktionen av testosteron.

Impotens vid AAS-missbruk beror i första hand på en minskad produktion av de hormoner som stimulerar testiklarna. Detta leder till en minskad halt av testosteron och andra hormoner, vilket minskar sexlusten och förmågan att få stånd. Spermieproduktionen påverkas och testiklarna minskar i storlek.

Efter att man har avslutat en kur så brukar tillståndet kunna hålla i sig under en period men man brukar oftast känna att potensen vänder tillbaka efter en till ett par månader.

Att själv behandla potensbesvären med potenshöjande läkemedel är sällan effektivt eftersom läkemedlet inte behandlar själva sexlusten.

Om besvären inte blivit bättre inom ett halvår efter avslutad kur bör man uppsöka läkare. 

Ställ en fråga