Dopingjouren kontaktas emellanåt av kvinnor och som oftast har frågor kring biverkningar. Vanligast är att de blivit introducerade in i preparatens värld av en man de oftast står nära och att de inte fått/tagit reda på information kring riskerna. Biverkningarna hos en kvinna som missbrukar AAS kan liknas vid processen vid ett könsbyte, såsom skäggväxt, mörk röst och klitorisförstoring. Skadorna kan komma redan efter en kort tids missbruk och kan bli bestående, trots att intag av AAS upphört. 

De vanligast rapporterade biverkningarna till Dopingjouren är:

  • Klitorisförstoring
  • förändring av röst
  • förminskade bröst
  • menstruationsrubbningar
  • ökad behåring i ansikte och på kropp
  • Håravfall

Akne, svullen kropp, aggressivitet, nedstämdhet, svartsjuka, fixering vid den egna kroppen och kosten är några biverkningar som också finns beskrivna i flera studier.  Man ser att kvinnor är mer sårbara för de negativa effekterna av AAS och mer mottagliga för biverkningar. En del av biverkningarna riskerar att bli bestående trots att intag av preparat avslutats. Förändring på rösten kan ske redan vid låga doser. 

Ställ en fråga